Roxxy Music Café Club házirend

Nyitva tartás:

 

H-Cs,Vasárnap 09.00 órától 23.00 óráig
Péntek-Szombat 09.00 órától 04.00 óráig
Az ettől esetlegesen eltérő nyitva tartási időket a weboldalunkon
(http://www.roxxymusic.hu) vagy facebook oldalunkon feltüntetjük.

 

A Club Területére belépő, tartózkodó minden személy TUDOMÁSUL VESZI! Alábbi
házirendet automatikusan elfogadja és be nem tartása következményeit vállalja.
A házirend betartását a biztonsági személyzet és a szervezők koordinálják, megszegés
esetén szükség szerint jár el.

 • A Házirend nem ismerése, el nem olvasása nem jogosít fel azok nem betartására és nem
  mentesít azok következményeinek felelőssége alól!
 • A Clubot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.
 • A program változtatásának jogát fenntartjuk!
 • A jegyen, facebookon,honlapon és az elővételes jegy vásárlási online felületén
  feltüntetett időpontok kizárólag tájékoztató jellegűek, a koncertek és az azokat
  követő egyéb rendezvények időtartama a meghirdetetthez képest változhat.
 • Rendezvényes napokon 18.00 órától vagy a rendezvény kezdetétől kiszolgálás
  csak műanyag pohárban történik, kivételes esetekben még üveg palackokat sem
  adunk ki.
 • A Cluban csak kézpénzes fizetés lehetséges!
 • Az árak forintban értendők és tartalmazzák az áfát!!
 • A club területén nagy fényhatású berendezések működnek (pl Stroboszkop),
  melyek alkalmasak a nyugalom megzavarására, az arra érzékeny személyeknél
  rosszullétet(pl: Epilepsziás roham) válthat ki!
I. Belépés a club területére

 

 1. A Clubnak jogában áll a különböző programokon különböző összegű belépőt kérni,
  illetve bizonyos helyszíneket belátása szerinte zárva tartani, vagy zártkörű
  rendezvények kapcsán, korlátozni az oda való bejutást.
  A club területén csak is a csuklón elhelyezett karszalag számit érvényes belépőnek,
  amit a biztonsági szolgálat és szervezők folyamatosan ellenőriznek!!!

  Belépőjegyek:

  KONCERTJEGY:

  Kapunyitástól 04.00-ig a Club minden területére érvényes, ára programfüggő! A
  KONCERTJEGYEK EGYSZERI BELÉPÉSRE JOGOSÍTANAK.

  BULIJEGY:

  Ára programonként változó, az adott napi koncert végétől zárásig érvényes.

 2. A Club területére belépni, onnan eltávozni csak a rendezők által őrzött
  bejáratokon keresztül lehet. A belépés előtt, illetve a Club egész területén a
  szervezők, illetve a biztonsági szolgálat ellenőrizheti a vendégek ruházatát,
  illetve csomagjait a 2005. évi CXXXIII. tv. 26§ alapján.
  Tiltott tárgyak behozatalát vagy a belépést a biztonsági szolgálat megtagadhatja. A
  biztonsági szolgálat jogosult meghatározott személyek eltávolítására vagy a belépés
  megakadályozására.
  A Club területére történő belépésben megakadályozható az a személy, aki:
  • A szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá;
  • Ruházata nem megfelelő, szennyezett, vagy nem megfelelő az
  általános higiéniai állapota;
  • Személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát
  igazolni nem tudja, korábban a Club területéről eltávolításra került;
  • Alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt áll.
  • Nincs érvényes belépője.
  A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Clubba a fentiek miatt nem engedtek be
  vagy távolítottak el.
 3. 16 év alatti vendégek belépése kizárólag szülői kísérettel lehetséges! 10 éven
  aluliak számára a koncertekre a belépés ingyenes, kizárólag szülői felügyelettel
  lehetséges.
 4. A Clubba nem lehet bevinni, onnan el kell távolítani az olyan tárgyakat, amelyeknek
  birtoklása jogellenes, illetve amelyek a Club területén tartózkodó személyek
  biztonságára vagy a clubra nézve egyébként veszélyt jelentenek.
 5. A Club területére kutyák, egyéb háziállatok és állatok nem hozhatók a rendezvény
  ideje alatt!
 6. A Club területére nem lehet bevinni nem a Club területén megvásárolt
  italokat.
 7. A Clubból Üveget, Üvegpoharat kivinni TILOS! Csak műanyagpoharat szabad!

 

II. Magatartási szabályok

 

 1. A Látogató a Club területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a
  vonatkozó jogi előírásoknak, és a házirendnek megfelelően. A Clubból
  eltávolítható, kitiltható az, aki:
  • Más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni
  jogait; vagyontárgyaik épségét, a természetes környezetet
  veszélyezteti;
  • Garázda vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló
  magatartást tanúsít;
  • Más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával
  a közönségen belül egyébként békétlenséget szít;
  • A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy
  agresszív magatartást tanúsító személyek
  • A tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről,
  • Nem a bejáraton keresztül jutott a Cluba vagy onnan korábban
  eltávolították;
  • Életkori korlátozás alá esik vagy a Club szervezői a területről kitiltották.
  • Asztalokon, székeken és egyéb tárgyakon felmászni, táncolni
  életveszélyes és TILOS!
  • Színpadra és a színpadhoz tartozó eszközökre (pl Traverz) felmászni,
  felkapaszkodni és felállni SZIGORUAN TILOS! BALESET ÉS ÉLETVESZÉLYES!
  Ebből fakadó esés vagy bármely egyéb balesetért és annak
  következményeiért a szervezők és a Club nem vállalnak felelősséget.
  • A club területén szigorúan tilos bármilyen folyadék, szilárd tárgy
  dobálása szétlocsolása baleset és életvédelmi szempontok miatt. Ezen
  felül a club nagy értékű elektronikai berendezésekkel van felszerelve,
  amiben kárt tehetsz és akár a rendezvény (koncert) végleges
  megszakítását is eredményezheti.
  • A Club bármely berendezésében tett kár, a club teljes területén okozott
  kár, bármely szándékos rongálás TELJES KÁRTÉRITÉSI ÉS FELELÖSÉGI
  KÖTELEZETSÉGET VON MAGA UTÁN!
  A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Clubba a fentiek miatt nem engedtek be
  vagy távolítottak el.
 2. 18 év alatti személyek szeszes itallal nem szolgálhatók ki. A pultoknál való
  kiszolgálás során a vendégek életkoruknak hitelt érdemlő okmánnyal történő
  igazolására szólíthatók fel.
 3. Dohányozni beleértve az elektromos cigarettát is csak az arra kijelölt
  helyeken lehet, ügyelve a nemdohányzók védelmére és a dohányzásra
  vonatkozó jogszabályokra.
 4. A Club területére való belépéssel a vendég tudomásul veszi, hogy a
  Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Club, valamint a
  Clubtól engedélyben részesülő partnerek, közreműködők, sajtómunkatársak,
  más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a
  vendég a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul
  arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez,
  azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a
  vendég közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az
  előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a vendég tekintetében
  térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és
  kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A club, valamint a clubtól
  engedélyben részesülő személyek a vendég relációjában korlátozás nélkül
  jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a
  rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére,
  átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és
  forgalmazására, anélkül, hogy a vendég részére ezért bármilyen módon
  ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A vendég külön is tudomásul veszi,
  hogy a club a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a
  rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más
  módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a
  közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve
  a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy
  módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára
  hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét
  egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a
  vendég nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a clubbal szemben.
 5. A vendég jogosult a rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal,
  hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközzel
  (például mobiltelefon, táblagép), integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem
  professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép-
  és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem
  hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem
  hasznosíthatja, az azokon szereplő vendégeket beleegyezésük nélkül nem
  nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Club kifejezetten kizárja a
  felelősségét arra az esetre, ha más vendégek az előzőekben írtakat
  megszegik.
 6. A Club területére való belépéssel minden személy tudomásul veszi, hogy
  a club egész területén biztonsági kamerák működnek, kép és hanganyagot
  rögzítenek. A felvételeket szükség esetén hivatalos szerveknek továbbadjuk.
III. Egyéb rendelkezések

 

 1. Amennyiben bármely rendezvény olyan okból marad el (el sem kezdődik, avagy
  bármely szakaszában be kell zárni), amely a club által el nem hárítható külső ok, vis
  major helyzet, abban az esetben a club a jegyárak visszatérítésére, vagy kártérítésre,
  avagy bármely más jogcímen fizetésre nem kötelezhető. Ilyennek minősül különösen
  – de nem kizárólagosan – a hatóság által elrendelt kötelező kiürítés, az életet, testi
  épséget vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli körülmény; bombariadó;
  harmadik személy által elkövetésre kerülő egyéb – az életet, testi épséget vagy
  vagyonbiztonságot veszélyeztető – bűncselekmény.
 2. A Clubot és koncertterét hidegburkolattal láttuk el!! Amely PL: folyadék hatására
  csúszóssá válhat. Fokozott óvatosságra kérünk mindenkit!! A fenti figyelmeztetés
  ellenére a club területén tartózkodó személyek részéről – különösen alkoholos
  befolyásoltság miatt – történő figyelmetlenségekből fakadó esetleges elcsúszás,
  esés vagy bármely egyéb balesetért és annak következményeiért a szervezők és a
  Club nem vállalnak felelősséget.
  A Club területén biztonsági okokból tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy
  rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé). Ha ez mégis
  előfordulna, akkor a rendezők kivezetik az ilyen tevékenységet folytató személyt a
  helyszín szélére. Aki a fentiek ellenére megismétli a „body surf-öt”, annak el kell
  hagynia a Club területét!
 3. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy elhagyott csomagot lát, kérjük,
  haladéktalanul jelezze a biztonsági személyzetnek vagy bármely munkatársunknak!
  Kérjük, mindenki vigyázzon az értéktárgyaira, illetve szükség esetén vegyék igénybe a
  csomagmegőrzőt, Ruhatárat!
 4. Az elhagyott, ellopott tárgyakért felelősséget nem vállalunk
 5. Vészhelyzet esetén kövessék a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmukat
  megőrizve hagyják el a területet a legközelebbi vészkijáraton keresztül!

Kérünk mindenkit, hogy vigyázzon magára és egymásra!
Köszönettel:
Roxxy Music Cafe
Jó szórakozást kívánunk!